El dia 8 de setembre es presentarà el Màster d’Integració europea que ofereix la UAB. Es tracta d’un màster pluridisciplinari (ofereix matèries de ciència política, dret, economia i geografia), i amb una internacionalització molt rellevant. Aquesta internacionalització ve donada no ja per la matèria, sinó especialment per la diversitat de l’origen de l’alumnat (Amèrica, Àsia i Europa enguany) i per la pluralitat d’opcions de fer part dels estudis en universitats estrangeres (per exemple dobles titulacions amb Toulouse a França o Renmin a la Xina) o fer activitats puntuals amb moltes universitats europees en activitats com la Master Class que es du a terme amb 18 universitats de diferents països d’ Àfrica, Amèrica i Europa.

Aquest és un màster que engega aviat, oferint activitats a partir del proper dia 5 de setembre. Així, i entre les seves característiques acadèmiques, a més de la docència programada, els estudis arrenquen el proper dilluns oferint un curs propedèutic d’aproximació a la UE especialment adreçat a l’alumnat que procedeix de tercers països (però obert a tothom del màster que hi vulgui participar), uns seminaris addicionals que es desenvoluparan durant tot el curs, la participació a la ja esmentada Master Class, o una visita opcional a les institucions europees.

Pel que fa al professorat, a més de professorat de la pròpia UAB el màster comptarà amb professorat d’universitats estrangeres (Estrasburg, Lausana, Toulouse, Indiana, Nova Delhi, entre d’altres) i amb professorat que és o ha estat funcionari o ha tingut altes responsabilitats en diferents institucions de la UE. La presència de professorat de tercers països serveix per enfortir el coneixement de les relacions de la UE amb aquests països (Suïssa, Estats Units o l’Índia, per exemple). Així mateix,enguany començarem activitats compartides online amb grups de universitats estrangeres.

Volem donar les gràcies a tot l’alumnat que ha tingut interès en aquest màster, tant el qui ha estat admès com tot el nombrós grup que tot i haver-ho sol·licitat no ha pogut accedir-hi. Moltes gràcies per la seva confiança, molt bon curs acadèmic a tothom i mota sort en les seves respectives trajectòries.