Josep Maria de Dios

Josep Maria de Dios Marcer es professor titular de dret internacional privat a la UAB. Imparteix docència en Dret Internacional Privat i en Dret de la Unió Europea, essent el seu àmbit de docència i recerca tant el Dret Internacional Privat de la Unió Europea, com també el Mercat Interior amb especial atenció a la lliure circulació de persones, dret d’establiment i lliure prestació de serveis. A més de publicacions en aquests àmbits, ha impartit cursos d’aquestes matèries a diferents universitats, tant europees com d’altres indrets, especialment a Àsia i USA, destacant la docència que imparteix cada any a diferents universitats xineses.

Actualment és el coordinador del Màster de Integració Europea de la UAB i el Director de l’Institut d’Estudis Europeus UAB També és el responsable de la coordinació dels dobles màsters amb les universitats de Toulouse (França), Renmin (Beijing-Xina-) i RANEPA (Moscou –Rússia-). Així mateix també coordina el curs d’estiu sobre dret xinès al que participa la UAB juntament amb el consorci de universitats USA coordinat per la universitat I.U. Robert Mckinney d’Indiana (USA), i és el responsable de les relacions amb el Shanghai Academy of Social Sciences. És també àrbitre internacional al Shanghai International Arbitration Center (SHIAC).

JosepMaria.DeDios@uab.cat