Membres de l’Institut d’Estudis Europeus participen a l’acord estratègic “Social Inclusion And Success of Chinese Students in EU Higher Education (SIAS China-EU), coordinat per la UAB.

El projecte es part del ERASMUS+, que promou acords estratègics per l’educació, la formació i la juventut. L’objectiu és millorar el sistema educatiu a la Unió Europea (EU) a través de la generació d’un model integrat a l’European Higher Education Area (EHEA). Aquest model es desenvoluparà a varies universitats de la Unió Europea amb el propòsit d’incentivar la recepció, monitorització, establiment i l’èxit acadèmic d’estudiants xinesos a les universitats Europees.

El projecte vol aconseguir: a) la inclusió social d’estudiants xinesos, b) l’augment de la conscienciació dels treballadors de la universitat sobre la cultura xinesa, c) la cohesió entre els estudiants xinesos i no xinesos, d) el desenvolupament d’un mètode didàctic basat en la orientació i el suport educatiu, i, e) una millor comunicació intercultural entre els estudiants xinesos i els treballadores de la universitat.

Assolir aquest objectiu beneficiarà, no només els estudiants xinesos que estudien a les universitats europees, sinó també als altres estudiants, professors, treballadors…

El punt inicial serà conèixer com les altres universitats assisteixen i donen la benvinguda als estudiants xinesos. En particular, el primer que s’examinarà seran les polítiques, les bones conductes, els plans de recepció i altres pràctiques administratives que utilitzen els estudiants xinesos. Això comportarà una visió generalitzada dels obstacles i les necessitats observades a altres estudis relacionats.

Durant el desenvolupament del projecte, es desenvoluparà una teoria Europea comú. S’examinarà la recepció, l’establiment i l’èxit acadèmic dels estudiants de nacionalitat xinesa els quals estan cursant els seus respectius graus a universitats europees. Aquest esquema servirà de base pel disseny del model que inclourà: (a) la identificació dels objectius (b) la organització de les línies d’actuació general, (c) les guies generals així com la organització d’estratègies, (d) estratègies específiques per a cada facultat i grau (quan sigui apropiat) (e) la concreció de la implementació dels processos (metodologies de treball, rols, responsabilitats, terminis…), (f) la avaluació del procés (evaluació dels criteris, dels instruments, dels mecanismes, resultats…). Per poder implementar aquest model, serà necessari crear un pla de desenvolupament específic a cada universitat. Aquest pla serà avaluat i tindrà en compte els suggeriments, les activitats, el progrés, així com la revisió del pla. Finalment, el programa verificarà l’impacte del projecte fent un anàlisi global, detectant disfuncions i buscant alternatives, quan sigui necessari. Buscarà establir un programa permanent per estudiants xinesos que incorpori innovacions cada any, en concordança amb les necessitats que apareixen, per assegurar una millora continuada del pla.

Com a objectiu futur, s’intentará institucionalitzar el model i expandir-ho a altres universitats de la Unió Europea que no formen part d’aquest projecte.

Hi haurà diferents esdeveniments per divulgar els resultats a les universitats europees. El model serà presentat per altres institucions de diferents nivells on sigui possible aplicar-ho. Aquests esdeveniments serviran per compartir diferents experiències cara a cara i també amb ajuda de les noves tecnologies (formus, networks, etc). Aquests esdeveniments es faran entre diferents universitats amb acords o convenis.

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) coordinarà aquest projecte. La UAB es composa d’un interdisciplinari grup d’investigadors i professors de la Facultat de Dret, Educació i Traducció. A més a més, el projecte té el suport del International Support Service (ISS), l’Àrea de Relacions Internacionals (ARI), el centre d’estudis i recerca de l’Est Asiàtic (CETAO), l’Institut d’Estudis Europeus (IEE), el Màster oficial d’integració europea i l’associació d’estudiants xinesos de la UAB.