El dia 18 de gener, de 16:00 a 17:30 el professor Federico Fabbrini va impartir una conferència a la Facultat de Dret de la UAB en el marc dels seminaris que organitza el Màster de Integració Europea en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Europeus, el Centre de Documentació Europea,  el Consell Català del Moviment europeu i la Càtedra Jean Monnet en Polítiques Europees. El títol de la conferència és “The War in Ukraine and the Future of Europe”, i tindrà lloc a la Sala de Juntes de la Facultat de Dret.

El professor Fabrini es Catedràtic de Dret Europeu a la School of Law and Government de la Dublin City University (DCU), Director del Brexit Institute i Director del Law Research Center. Actualment és investigador a la Universitat de Princeton (Fellow in Law). El professor Fabrini és un dels acadèmics més reconeguts en l’estudi del Brèxit i un investigador mundialment reconegut en l’àmbit de la UE.