El compromís docent i investigador de la UAB amb estudis de la Unió Europea forma part de la seva trajectòria gairebé de de la seva creació, si bé va ser a principis dels anys 80 que es va traduir en un seguit d’accions i resultats que van situar aquesta universitat com a punt de referència a Catalunya, a Espanya i arreu en aquesta matèria.

L’any 1984 es crea a la UAB el Centre de Documentació europea a partir d’un acord entre la Universitat i la Comissió Europea. El mateix any comencen els estudis de postgrau d’estudis europeus, i el 1985, a partir d’un acord entre la UAB i la Generalitat de Catalunya es va crear l’Institut Universitari d’Estudis Europeus, que va tenir continuïtat fins l’any 2012 en que la crisi econòmica i les greus conseqüències que se’n va derivar i encara pateix el sistema universitari català van provocar la seva desaparició.

Això no obstant,  el prestigi de l’Institut desaparegut, la trajectòria de recerca i formativa que havia desplegat durant més de vint anys, i el reconeixement internacional que tenia tant la institució com qui en formaven part van fer que la pròpia universitat decidís reconduir tot aquell bagatge i impulsar, ara ella sola, un nou centre d’estudis europeus sota el format CER (centre d’Estudis i Recerca) i denominat Institut d’Estudis Europeus (IEE-UAB).

Noms com Gregori Garzón Clariana, Blanca Vilà Costa o Jordi Bacaria Colom, i totes les persones que han anat formant, moltes de les quals hem continuat ja sigui en la docència, recerca i transferència dels Estudis Europeus, ja sigui treballant en aquests àmbits, han estat claus en aquest prestigi i en la seva continuïtat institucional.

L’actual Centre d’Estudis i Recerca manté l’experiència personal i investigadora del seu predecessor, però incorpora nous valors per tal de fer-lo més útil tant a la pròpia institució universitària com a la societat a la que vol servir. Per aquest motiu hi ha dues característiques que ha potenciat especialment: la interdisciplinarietat i la transversalitat. Dues característiques que el Comissari Carlos Moedas va posar especialment de relleu en les seves paraules quan va donar la benvinguda d’aquest nou centre a la UAB.

D’aquesta manera l’objectiu de l’IEE-UAB és incorporar personal investigador més enllà de les disciplines que tradicionalment n’havien format part, i així aportar investigacions i estudis més propers a cada sector, beneficiant-nos del coneixement expert d’aquest personal.

Mitjançant aquesta institució volem aportar a la societat reflexions i anàlisis que siguin de utilitat per a la millora del nostre entorn més immediat, però també, i molt especialment,  per enfortir els principis, les bases i els desenvolupaments que han de servir per estructurar una Unió Europea més sòlida i propera als interessos i necessitats de tothom qui hi participem.

La institució que ha engegat la UAB, com la pròpia UAB i com la UE és una institució dinàmica, acollidora i amb voluntat de millora i adaptació a les necessitats de cada moment. Esperem les aportacions de tothom, membres i no membres, que seran les que ens faran créixer. Sentiu-vos-hi benvingudes. Sentiu-vos-hi benvinguts.

IUEE-UAB, Bellaterra, Setembre 2019