Josep Maria de Dios Marcer
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici B, Carrer de la Vall Moronta
Despatx: B2/054
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

JosepMaria.DeDios@uab.cat
+34 93 581 1703