El 2 de novembre de 2022 l’eurodiputada del grupo Renew Europe, Eva-Maria Poptcheva, ha impartit una conferència als estudiants del Màster d’Integració Europea de la nostra facultat per parlar sobre les reformes que la Unió Europea hauria d’adoptar per afrontar futures crisis. 

Ha estat presentat la Vicedegana de dobles graus, projecció internacional i comunicació, Susana Beltrán, i també ha estat rebuda per la Degana, Susana Navas.