Un any més, l’Institut d’Estudis Europeus ha impartit amb èxit el curs “Introduction to the European Union” finançat per la Comissió Europea com a part de l’Erasmus + Mòdul Jean Monnet EUCONAS.

Aquest any el curs de tres setmanes (60 hores) s’ha realitzat en format online, i això a permès assolir a més assistents (una mitjana de 50 assistents) procedents d’arreu de món.

El curs ha combinat sessions més generals sobre la història, institucions i objectius de la UE, amb altres més específiques sobre diferents polítiques de la UE (medi ambient, drets humans, gènere, privacitat, seguretat, migració, etc.).

Els alumnes han pogut interactuar i participar activament en cada sessió mitjançant eines electròniques que han facilitat accions de debat i diàleg en línia.

Per a més informació: https://euconas.es