Durant els dies 24 y 25 de setembre, els 14 Partners del projecte europeu ITFLOWS es van reunir virtualment per debatre els objectius, implementació y estratègia d’impacte del projecte.

La reunió de llançament de ITFLOWS finalitza després d’un dia i mig de reunions online.

ITFLOWS es va reunir el passat 24 i 25 de setembre per celebrar la reunió de llançament del projecte. La trobada online va acollir a més de 50 persones pertanyents a les 14 institucions que composen el consorci i als 5 comités externs que supervisen el projecte.

La reunió va ser liderada per la UAB, coordinadora del projecte, amb la Dra. Cristina Blasi (Facultat de Dret) com a investigadora principal. Les altres institucions participants varen ser el EUI, CERTH, CEPS, FIZ, IfW, IAI, CIT, OIT, CRI, OCC, CSD, TRC i BUL.

L’objectiu d’ITFLOWS és proporcionar prediccions precises i solucions adequades de gestió dels fluxos migratoris a la Unió Europea en les fases de recepció, deslocalització, assentament i integració de la migració, d’acord amb una àmplia gamma de factors humans i utilitzant múltiples fonts d’informació.

Per més informació sobre el projecte: www.itflows.eu