Aquesta obra presenta la història del Consell Català del Moviment Europeu (CCME) amb motiu del 70è aniversari de la seva fundació en el ja llunyà any 1949.

La història del CCME és explicada en el context en el qual succeeixen diferents esdeveniments a Europa i a Catalunya des d’aquells moments fins avui.

L’evolució del CCME és fruit d’aquests esdeveniments, que comencen amb la seva fundació a París, a l’entorn del Moviment Europeu Internacional, que s’havia fundat un any abans, i dels anys posteriors a la Segona Guerra Mundial. Es descriuen també els difícils anys de l’exili de part dels seus fundadors i de la dictadura a l’Estat espanyol, passant per la seva implantació a Catalunya amb l’arribada de la democràcia, i  ns als nostres dies. Tot plegat conté, a més de la història del CCME, una signi cativa aportació catalana a l’europeisme.

L’obra, escrita per Núria Miquel, és un treball d’equip coordinat per Jordi Bacaria i ha comptat, a més, amb les importants aportacions de membres del CCME; gràcies al seu testimoni personal s’ha pogut reconstruir part d’aquesta història que no constava en els fons documentals.

Descarregar aquí:
https://www.ccmeur.cat/disponible-el-nou-llibre-70-anys-del-consell-catala-del-moviment-europeu/