Durant els dies 5, 6 i 7 de febrer, 20 estudiants del Màster Universitari d’Integració Europea, acompanyats per la Dra. Cristina Blasi Casagran, van viatjar a Brussel·les per visitar les institucions i organismes de la UE. Concretament van visitar el Parlament Europeu, el Servei Europeu d’Acció Exterior, el Consell de la UE, el Comité Econòmic i Social, el Comité de les Regions,  la oficina de l’Aliança 4 Universitat, i la REPER espanyola.

Durant la visita els estudiants van participar en xerrades sobre temes d’actualitat com els nous grups polítics al Parlament Europeu, les Negociacions del Marc Financer Plurianual 2021-2027, la protecció civil de la UE en acció: RescUE i la crisi del coronavirus, les prioritats del SEAE, mesures antiterroristes del SEAE i el paper de les regions al marc de les polítiques de la UE, entre d’altres.