El passat dilluns 23 de Setembre va començar l’activitat docent del Màster de Integració Europea. Atès que es tractava de la primera classe, i que el tema objecte de desenvolupament era el relatiu als valors de la UE, des de l’Institut d’Estudis Europeus es va convidar al Dr.  Xavier Ferrer, President del Consell Català del Moviment Europeu, que expliqués quins son aquests valors i com s’apliquen a la Unió Europea. La presentació del Dr. Ferrer va motivar a l’alumnat a participar activament en el debat que va haver-hi, plantejant preguntes i observacions que van ser molt enriquidores per a tothom.